Zřizovací dekret

Dlouho jsem se rozhodoval, modlil se a ve světle Ducha svatého zvažoval možnost založení Diecézně-misijního mezinárodního semináře pro novou evangelizaci. Věřím, že správně interpretuji papežovu pastorační výzvu, a proto – po svolání Kněžské rady – tímto dekretem zřizuji „Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater“ za účelem formace kněží pro novou evangelizaci, pod ochranou nejsvětější Panny Marie, svatých evangelistů, sv. Mikuláše – patrona naší diecéze, sv. Jana Nepomuckého, sv. Cyrila a Metoděje a sv. Lucia, mučedníka. Seminář bude mít sídlo v Českých Budějovicích a bude spadat pod přímou pravomoc diecézního biskupa.

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice