PROJEKT NA ROK 2021: terénní úpravy zahrady a hřiště

       Na začátku bych chtěl poděkovat vám všem, kteří nám již pomáháte duchovně či finančně, aby náš seminář mohl být životaschopný. Ať vám Bůh vše odplatí stonásobně! Je to pro nás vždy veliká radost, když můžeme vidět na vlastní oči, že se Bůh stará skrze konkrétní lidi!
       Pro tento rok máme mnoho plánů, týkajících se evangelizace a různých pastoračních činností, nakolik nám je ovšem umožní současná situace s koronavirem. Do našich plánů v tomto roce však nespadají pouze duchovní aktivity, ale také plány materiálního charakteru, týkající se úpravy terénu v okolí budovy semináře. Po dohodě s panem biskupem a místním farářem jsme se rozhodli zahájit vypracování projektu na terénní úpravu seminární zahrady a moderni-zace štěrkového hřiště nad kostelem sv. Cyrila a Metoděje, které se nachází na pozemku farnosti nedaleko budovy semináře. Pro formaci bohoslovců je totiž potřebné, aby jejich příprava ke kněžství byla vyvážená, a to jak z hlediska času věnovaného modlitbě, studiu, duchovní i lidské formaci, službám v semináři a pastoračním činnostem, tak rovněž z pohledu sportovního vyžití a psychického odpočinku. Z tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat dva projekty: jeden na úpravu seminární zahrady a druhý na modernizaci farního hřiště, aby nemusely ležet jen tak ladem a mohly být využívány.
       Co se týče seminární zahrady, záměrem je provést úpravy terénu tak, aby v ní bylo možné si psychicky odpočinout: projít se, pomodlit se růženec, či si jen sednout a číst si na chvíli nějakou knížku. Všechny semináře Redemptoris Mater ve světě jsou koncipovány takovým způsobem, aby nabídly bohoslovcům alespoň trochu zeleného prostředí.
       Dalším důležitým aspektem je možnost sportovního vyžití, kde by se bohoslovci mohli odreagovat, přijít na jiné myšlenky, a hlavně se na hřišti zbavit všech napětí, které náročnost studia, seminárního řádu a služeb, někdy vytvářejí. Na stávajícím farním hřišti, které je malé a má nevhodný povrchu, se prakticky nedá provozovat žádný typ sportu. Rozhodli jsme se tedy, po dohodě s místním farářem, hřiště zvětšit a částečně modernizovat, aby mohlo být k dispozici bohoslovcům, ale také farníkům Farnosti sv. Cyrila a Metoděje, jakož i mladým lidem a rodinám s dětmi, se kterými přicházíme do kontaktu, a kterým do budoucna chceme jako seminář nabídnout různé pastorační aktivity, spojené se sportovní činností. Naši bohoslovci přicházejí do kontaktu s mnoha studenty Jihočeské univerzity, a v pasto-raci zase s četnými rodinami, takže, pokud se hřiště podaří zrealizovat, bude moci být skutečně patřičně využívané.
       Co se týče finanční pomoci na realizaci projektu zahrady a hřiště, budeme vděčni za jakékoliv přispění, kterým vás Bůh bude inspirovat, a to vzhledem k tomu, že seminář funguje výhradně z dobrovolných darů. Modlíme se za vás a vaše rodiny každý den růženec a sloužíme za vás pravidelně mše svaté. Pevně věřím, že toto společné dílo nás všech, bude moci přispět k dobru bohoslovců, farníků Farnosti sv. Cyrila a Metoděje, a také všem těm, kteří přijmou pozvání se účastnit aktivit, které jim budeme moci v budoucnu nabídnout.
       Pokud se rozhodnete nám pomoci, číslo bankovního účtu naleznete na našich webových stránkách, a za sebe i za bohoslovce vám již nyní vyjadřujeme naše upřímné poděkování!

                                                                                                P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

Označená budova je budova semináře. Pod ní (směrem dolů na mapě) se nachází terén zahrady. Vlevo od semináře je kostel sv. Cyrila a Metoděje a pod ním (směrem dolů na mapě) je situované zmíněné štěrkové hřiště.

Tyto dva pozemky bychom chtěli upravit tak, aby mohly být účelně využívané.

Toto je aktuální stav obou terénů:

Projekt modernizace hřiště:

Projekt zahrady:

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice