OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ KANDIDATURY

Dne 22. května přijali kandidaturu dva bohoslovci z našeho  semináře při slavnostní mši svaté v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích, kterou předsedal českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Uvádíme alespoň pár základních informací o těchto dvou bohoslovcích italské národnosti:

Mariano Zanolli má 29 let, pochází z Říma, z křesťanské rodiny, narodil se jako pátý ze sedmi dětí. Vyučil se v oboru instalatér, a poté pracoval několik let v této profesi v jedné soukromé firmě v Římě.

Giovanni Giuliani bude mít zanedlouho 26 let, je z malého městečka s názvem Ostra, které se nachází na východním pobřeží Itálie, asi 50 km od města Ancona. I on pochází z početné křesťanské rodiny, je čtvrtý z devíti dětí. Profesně Giovanni pracoval jako zkušební technik pro soukromé podniky.

Oba bohoslovci objevili své povolání ke kněžství díky hnutí Neokatechumenátní Cesta. Jedná se o malá společenství, která se rodí ve farnostech po dvouměsíčním cyklu katechezí, a která následně kráčejí dlouhé roky v naslouchání Božímu Slovu, společném slavení eucharistie a v postupném dozrávání do dospělé křesťanské víry. Na podzim v roce 2017 byl založen Mons. Vlastimilem Kročilem Diecézně-misijní seminář Redemptoris Mater v Českých Budějovicích, a Mariano a Giovanni byli mezi prvními bohoslovci, kteří do semináře v Českých Budějovic vstoupili, aby započali duchovní přípravu ke kněžství. V tomto školním roce tedy uzavírají 4. rok formace, a co se týče studia teologie, za pár dní je čeká bakalářská zkouška na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Na závěr pár slov o tom, co znamená kandidatura, kterou Mariano a Giovanni přijali.

Kandidatura je veřejné potvrzení rozhodnutí ze strany seminaristy pokračovat dál na cestě formace ke kněžství. Při tomto obřadu přijímá církev, v osobě biskupa, seminaristovu nabídku sebe samého a vybírá ho a povolává, aby se připravoval na budoucí přijetí posvátného svěcení. Lidově by se tedy dalo přirovnat kandidaturu k takovým „duchovním zásnubám“. Na znamení přijetí tohoto rozhodnutí kandidátů ke kněžství ze strany církve, je jim dovoleno nosit od této chvíle kněžský oděv, i když do kněžského svěcení je bude čekat ještě delší období, ve kterém se budou připravovat na přijetí služeb lektora a akolyty, a poté na přijetí jáhenského svěcení.   

Před Marianem a Giovannim se tedy otvírá intenzivnější čas formace, která bude zajisté vyžadovat kromě jejich lidského úsilí i notnou dávku Boží milosti. A tu jim můžeme pomoci vyprošovat my všichni. Modleme se, bratři a sestry, za oba tyto kandidáty ke kněžství, ale také za nová kněžská a řeholní povolání, protože „žeň je hojná, ale dělníků málo“. Prosme proto vytrvale Pána žně, aby povolával a posílal dělníky na svoji žeň, možná o to víc v dnešní době, kdy přihlížíme fenoménu intenzivního odkřesťanštění a ztráty duchovního povědomí u tolika mladých lidí.

P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice