Velikonoční přání

Vzájemným sdílením s námi Kristus
uskutečnil podivuhodnou směnu:
on si od nás vzal, co mu přineslo smrt,
my od něho dostáváme život.
Jestliže v nás Pán nalezl smrt a přijal ji od nás,
dal nám také spolehlivou záruku,
že nám v sobě dává život,
který sami ze sebe mít nemůžeme.
(Z kázání sv. Augustina, biskupa)

PŘEJEME VÁM

POŽEHNANÝ VELIKONOČNÍ ČAS! 

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice