OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ KANDIDATURY A SLUŽBY LEKTORA

Dne 7. května přijal KANDIDATURU bohoslovec Stanislav Matyska, který pochází z Valašského Meziříčí. Stanislav má 28 let, pochází z křesťanské rodiny, má 5 sourozenců. Po skončení střední školy studoval na VUT v Brně, kde studia zdárně dokončil v roce 2018. Do semináře vstoupil na podzim v témže roce. Nyní končí 4. ročník studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. 

Dne 21. května přijali SLUŽBU LEKTORA bohoslovci Mariano Zanolli a Giovanni Giuliani.

Mariano má 30 let, pochází z Říma, z křesťanské rodiny, narodil se jako pátý ze sedmi dětí. Vyučil se v oboru instalatér, a poté pracoval několik let v této profesi v jedné soukromé firmě v Římě.

Giovanni má 26 let, je z malého městečka s názvem Ostra, které se nachází na východním pobřeží Itálie, asi 50 km od města Ancona. I on pochází z početné křesťanské rodiny, je čtvrtý z devíti dětí. Profesně Giovanni pracoval jako zkušební technik pro soukromé podniky.

Mariano a Giovanni rovněž končí 4. rok studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, i když jsou již 5. rokem v semináři, a to proto, že 1. rok v semináři se věnovali především intenzivnímu studiu českého jazyka, a až ve 2. roce pak začali studovat na Jihočeské univerzitě.

Obě slavnostní liturgie udělení kandidatury a služby lektora se konaly v kostele Sv. Rodiny v Českých Budějovicích a předsedal jim českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice