Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Diecézně-misijní mezinárodní seminář

Redemptoris Mater v Českých Budějovicích

pořádá

v neděli 3. července 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PROGRAM:

– 11.00 – slavnostní mše svatá celebrovaná Mons. Vlastimilem Kročilem, biskupem českobudějovickým, v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Suchém Vrbném;

– na závěr mše svaté bude požehnána socha Panny Marie v zahradě semináře

– 12.30 – pohoštění pro všechny a možnost individuální prohlídky semináře

– 13.30 – koncert mezinárodních písní v podání bohoslovců spojený s povídáním o semináři a osobními svědectvími o povolání 

– 15.00 – poděkování dobrodincům semináře a společná modlitba růžence před sochou Panny Marie

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice