Nový formační rok 2022/23

Náš seminář oslaví na Slavnost Ježíše Krista Krále tohoto roku již 5 let své existence. Minulý rok v červnu jsme vysvětili na kněze prvního kandidáta, původem z Chorvatska, P. Viktora Jakoviće, který po svěcení dostal dekret do Římskokatolické farnosti Písek, kde působí dodnes.
Další z našich bohoslovců absolvovali v minulém školním roce důležité etapy na své cestě ke kněžství: Stanislav Matyska přijal dne 7. května 2022 kandidaturu. Mariano Zanolli a Giovanni Giuliani přijali dne 21. května 2022 službu lektora. Giovanni tento rok ale nenastoupí do formačního roku v semináři, protože od července začal svoji pastorační praxi, a to v Izraeli. Rovněž i Aaron přerušil brzy začne svoji praxi, prozatím se ale ještě nezná jeho destinace. Tato pastorační praxe ve formě misijní činnosti je součástí 9-ti leté formace ke kněžství ve všech seminářích Redemptoris Mater na světě, a obvykle trvá dva roky. Konkrétní země, město, farnosti či oblast se vždy určují podle konkrétních aktuálních potřeb jednotlivých misií.
V polovině září jsme se také dozvěděli radostnou zprávu, a to, že do našeho semináře nastoupí nový kandidát. Je opět italské národnosti. Jmenuje se Paolo Palozzo a pochází z regionu Abruzzo, konkrétně z městečka Vallemare, které se nachází nedaleko od Pescary. Paolo má 24 let, má dva starší sourozence, a má bakalářský titul z oboru ekonomie. Tento školní rok ho bude čekat intenzivní kurz českého jazyka, aby mohl v příštím roce na podzim začít studium teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.
Ve formačním procesu přípravy na kněžství je tedy aktuálně 8 bohoslovců, z nichž je aktuálně 6 v semináři:
  1. ročník – Paolo Palozzo (Vallemare, Itálie)
  2. ročník – Edoardo De Santis (Sant’Egidio alla Vibrata, Itálie)
  3. ročník – Davide Mariotti (Civitanova, Itálie)
  4. ročník – Juraj Šustek (Bratislava, Slovensko)
  5. ročník – Stanislav Matyska (Valašské Meziříčí, ČR)
  6. ročník – Mariano Zanolli (Řím, Itálie)
Mimo seminář – Giovanni Giuliani (Ostra Vetere, Itálie), misijní praxe v Izraeli.
Mimo seminář – Aaron Jesus Santana Hernandez (Mexiko city, Mexiko), misijní praxe (ještě čeká na destinaci).
Mezi další události, týkající se našeho semináře, o které bych se rád s vámi podělil, jsou následující: Máme velikou radost z toho, že se nám v červnu podařilo dokončit práce na terénu seminární zahrady tak, aby mohla sloužit bohoslovcům k meditaci a osobní modlitbě. Díky štědrosti dobrodinců, kteří nám tento rok přispěli na chod semináře a na terénní úpravy seminární zahrady, se mi k dnešnímu dni podařilo zaplatit i všechny faktury za provedené práce. Dne 3. července se pak uskutečnil „Den otevřených dveří“, na kterém se účastníci mohli dozvědět více o životě bohoslovců, shlédnout prostor semináře i dokončené zahrady a slyšet osobní zkušenosti bohoslovců. Video se nachází v článku o Dno otevřených dveří.
Co nás čeká tento rok? Mám veliký sen, který bych chtěl zrealizovat pro dobro seminaristů (a nejenom). Jedná se o sportovní hřiště. Důležitým aspektem života bohoslovců je totiž možnost sportovního vyžití, které pomáhá přijít na jiné myšlenky a zbavit se na hřišti všech napětí, které náročnost studia, seminárního řádu a vykonávání různých seminárních služeb, někdy vytvářejí. Seminář Redemptoris Mater v Českých Budějovicích sousedí s Farností sv. Cyrila a Metoděje, která má k dispozici malé hřiště, které je ale ve špatném stavu a má nevhodný povrch, takže se na něm prakticky nedá provozovat žádný typ sportu. S místním farářem, P. Stanislavem Brožkou, jsme se zamysleli nad projektem, zkusit hřiště zvětšit a zmodernizovat, aby mohlo být k dispozici bohoslovcům, ale také farníkům Farnosti sv. Cyrila a Metoděje, jakož i mladým lidem a rodinám s dětmi, se kterými přicházíme do kontaktu, a kterým do budoucna chceme jako seminář nabídnout různé pastorační aktivity, spojené se sportovní činností. Naši bohoslovci přicházejí do kontaktu se studenty Jihočeské univerzity a mnoha jinými mladými lidmi, takže, pokud by se projekt podařilo zrealizovat, mohlo by být hřiště skutečně patřičně využíváno. Co se týče finančních prostředků na realizaci projektu hřiště, již dva roky se snažíme projekt posílat na různé příspěvkové instituce v ČR i v zahraničí s žádostí o finanční přispění, prozatím se nám ale nepodařilo sehnat dostatek financí pro jeho realizaci, protože dnešní doba v tomto ohledu není pro nikoho vůbec jednoduchá. Jsme tedy stále ve fázi hledání sponzorů „s velkým srdcem“.
Na závěr chci poděkovat všem z vás, kdo nám pomáháte hmotně i duchovně!
Za všechny naše dobrodince se denně modlíme a pravidelně sloužíme mše svaté!
Vyprošujeme vám i vašim rodinám Boží ochranu a požehnání! Ale nejenom vám, ale i celé Českobudějovické diecéze, panu biskupovi, všem kněžím v jejich namáhavé práci, všem věřícím, ale i nevěřícím, aby mohli i oni najít cestu k Bohu a zakusit velikost Boží lásky v jejich životě. Kéž nám všem dá Bůh milost, abychom mohli i tento rok kráčet s důvěrou v tom, co On pro nás ve své prozřetelnosti připravil.    
P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice