Pouť semináře po stopách sv. Cyrila a Metoděje

Seminárních aktivit je v životě bohoslovců opravdu mnoho, ale tu a tam se podaří uskutečnit nějaký víkendový výjezd ze semináře. Je již ustálenou tradicí, že například první víkend po Velikonocích bohoslovci absolvují seminární pouť. Letos jsme vybrali téma „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“, a to z důvodu velmi symbolického: tito bratři ze Soluně byli cizinci a byli ochotni přijít evangelizovat na naše slovanské území, což je velmi inspirující příběh zvláště pro naše zahraniční bohoslovce. Během tří dnů jsme navštívili místa, kde se nacházejí kostely, kaple či sousoší s vyobrazeními těchto dvou světců. Vydali jsme se na Moravu a naším cílem byl samozřejmě Velehrad, kde jsme prožili čas modlitby a rozjímání nad Božím slovem. Podařilo se nám ale také například uskutečnit pěší pouť z Pusteven na Radhošť, kde je ve výšce 1100 m n.m. krásná kaple, zasvěcená těmto dvěma apoštolům Slovanů. Po celodenním putování jsme pak každý večer slavili v nedalekých farnostech mši svatou a spali v rodinách. Pouť se opravdu vydařila: pro bohoslovce byla duchovním přínosem, ale bez Božího požehnání nezůstaly ani rodiny, které se nabídly, že nás ubytují. Po pouti jsem měl totiž velmi dobré ohlasy na to, jak rodiny, ve kterých byli bohoslovci ubytovaní, velmi ocenily možnost poslouchat dlouho do večera jejich svědectví, a jak tato přítomnost bohoslovců blahodárně působila i na jejich dospívající děti. V dnešní společnosti už to není vůbec samozřejmostí, setkat se s mladými lidmi, kteří se ptají Boha na jeho vůli a jsou pro ni ochotni opustit dokonce i vlastní zemi.

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice