Stavba nového seminárního hřiště

Život v semináři je poměrně hodně dynamický. Je soustředěný především na studium a různé služby, které bohoslovci konají podle stanoveného denního režimu. Mnoho času se věnuje i osobní formaci ve víře a kontaktu s lidmi, jakož i ministrování v katedrále či při různých liturgických slavnostech v diecézi.

To, co bohoslovci prozatím postrádají, je možnost více sportovat. Je to skoro nutnost, aby se všechno napětí, nahromaděné díky náročnosti studia a různým povinnostem, mohlo někde fyzicky vybít. Vzhledem k tomu, že v Českých Budějovicích je ovšem poměrně těžké najít volná sportovní zařízení, rozhodli jsme se před třemi roky zkusit se poohlédnout po nějakém terénu v okolí semináře, kde by se dal vytvořit bohoslovcům prostor pro sportovní vyžití. Nemuseli jsme chodit daleko. Seminář se nachází v blízkosti Římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje a kousek od kostela je staré hřiště, které ovšem není ve stavu, aby se na něm dala provozovat sportovní činnost. Po dohodě s administrátorem farnosti, P. Stanislavem Brožkou, a Biskupstvím českobudějovickým, jsme podepsali Smlouvu o dlouhodobé výpůjčce terénu, na kterém se hřiště nachází, s tím, že na něm seminář postaví nové víceúčelové hřiště, které by mohlo sloužit jak bohoslovcům, tak farníkům. Nechali jsme si vypracovat projekt a předložili jsme na úřadě žádost o stavební povolení, které nám bylo schváleno na jaře minulého roku. Našli jsme také firmu, která nám představila rozpočet na stavbu. Nyní bylo potřeba najít finance. Jak mnozí z vás víte, kněžský seminář Redemptoris Mater v Českých Budějovicích žije výhradně z darů dobrodinců. Vzhledem k tomu, že se občas najde někdo, kdo je ochoten přispět na potřeby semináře i větší částkou, za 3 roky postupného shromažďování finančních prostředků se nám podařilo našetřit obnos, které stačil na uhrazení 1. splátky, tj. asi poloviny ceny, kterou bude nové hřiště stát. Díky této splátce byly zahájeny na konci dubna pozemní práce. Pro uhrazení 2. splátky za realizaci hřiště, si budeme muset vzít úvěr, který budeme splácet dlouhodobě. Důležité je, že se bohoslovcům konečně vytvoří prostor pro možnou každodenní odpolední sportovní aktivitu! Fyzický pohyb je velmi potřebný pro psychické uvolnění a duševní rovnováhu. Bohoslovci sice také pravidelně fyzicky pracují na seminární zahradě, ale zapotit se při fotbalovém zápase, je úplně jiný zážitek! Obzvlášť, když pět ze sedmi bohoslovců pochází Itálie!

Pokud by někdo z vás, kteří sledujete naše webové stránky, měl finanční možnosti a velké srdce, a chtěl nám na hřiště přispět, budeme za to moc vděčni! Číslo účtu naleznete na konci našich webových stránek. 

MOC DĚKUJEME!

Probíhající stavební práce na novém hřišti.

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice