Požehnané VELIKONOCE vám všem!

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,

kde byli učedníci.

Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

(Jan 20,19)

 

Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater

v Českých Budějovicích

vám přeje

POŽEHNANÉ VELIKONOCE 2024

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice