Dokončení seminárního víceúčelového sportovního hřiště

Formace ke kněžství v semináři předpokládá z velké části studium filozofických a teologických disciplín, které naši kandidáti ke kněžství absolvují na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Diecézně-misijní semináře Redemptoris Mater jsou specifické svou mezinárodností, ale také tím, že nedílnou součástí přípravy ke kněžství je itinerář formace k dospělé křesťanské víře s názvem Neokatechumenátní cesta, kterého se bohoslovci účastní v malých křesťanských společenstvích, rozesetých po různých městech diecéze. Život v semináři pak nabízí bohoslovcům především každodenní program, který zahrnuje osobní studium, formaci a duchovní život bohoslovců, tzn. společné liturgie, práci s Písmem a osobní modlitbu, ale také rozmanité služby, úklid a fyzickou práci. Důležitým aspektem, který by neměl chybět v žádném kněžském semináři, je sportovní vyžití, jež je nutné pro psychické uvolnění a vyvážení převážně mentálních aktivit, které bohoslovci během dne absolvují.

Vzhledem k tomu, že nikde v okolí semináře, žádné dostupné sportovní hřiště není k dispozici, rozhodli jsme se požádat duchovního správce Farnosti sv. Cyrila a Metoděje o dlouhodobé zapůjčení přilehlého pozemku, na kterém se nacházelo prakticky nevyužívané – a pro provozování sportovních aktivit málo funkční – štěrkové hřiště, které jsme se rozhodli modernizovat, aby mohlo sloužit ke sportování jak bohoslovcům, tak farníkům.

Po dlouhém období čekání, kterému předcházely proces schvalování stavebního povolení, technické konzultace a další pozemní a technické práce, které bylo nutné provést před samotnou realizací hřiště, se konečně podařilo firmě Swietelsky stavební, s.r.o. víceúčelové sportovní hřiště postavit a nám stavbu předat. Musíme firmu Swietelsky opravdu pochválit za krásné hřiště i za profesionalitu samotné realizace a dodržování stanovených realizovaných stavebních etap.

Požehnání nového hřiště.

Hřiště ještě musí projít kolaudací a pak nás čeká dlouhodobé placení úvěru, který jsme si na hřiště vzali. Celková částka, kterou musíme splatit do dvou let je necelých 2.300.000,- Kč. Malou část úvěru se nám již podařilo uhradit, ale ta velká nás ještě čeká. Budeme dál hledat sponzory a lidi, kteří nám mohou finančně pomoci.

Důležité ale je, že se po šestiletém fungování semináře konečně otevře bohoslovcům možnost pravidelného sportovního vyžití, které bude přispívat k tomu, aby mohl zdravý duch přebývat také ve zdravém těle.

Pokud by se někdo z vás po přečtení tohoto článku cítil být inspirován k nějakému i třeba malému finančnímu daru, můžete tak učinit osobně či bankovním převodem, který naleznete ve spodní sekci našich webových stránek. Za naše dobrodince se denně modlíme a pravidelně sloužíme mše svaté!

Jménem našich bohoslovců vám předem srdečně děkuji!

                                              P. Zdeněk Gibiec, rektor semináře

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice