Diecézně-misijní mezinárodní seminář

Redemptoris Mater

v Českých Budějovicích

Události

Fotogalerie

Videogalerie

Bohoslovci

„Vložím na ně znamení a vyšlu k národům, které zprávu o mně ještě neslyšely
ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi národy. Přivedou také
ze všech národů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu. Také z nich
si vezmu kněze,ˮ praví Hospodin.

                                                                                                                                                   Iz 66, 19-21

Mariano
Itálie
Giovanni
Itálie
Stanislav
Česká rep.
Juraj
Slovensko
Davide
Itálie
Edoardo
Itálie
Paolo
Itálie

GALILEA, IZRAEL, Sousoší Ježíše a 12 apoštolů v Domus Galilea na hoře Blahoslavenství, blízko Galilejského moře

Jak nám pomoci

Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater žije výhradně z darů dobrodinců, a tudíž, pokud byste nám chtěli finančně pomoci, můžete nám přispět na níže uvedený bankovní účet. Předem děkujeme! Za naše dobrodince se denně modlíme              a pravidelně sloužíme mše svaté.

Účet

282379337/0300

Název účtu

REDEMPTORIS MATER

IBAN

CZ47 0300 0000 0002 8237 9337

BIC (SWIFT)

CEKOCZPP

Adresa banky

ČSOB

Pobočka Lannova třída 11/3

370 01 České Budějovice

Česká republika

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 734 264 113
zgibiec@gmail.com

Spirituál:
Bc. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice