Diecézně-misijní mezinárodní seminář

Redemptoris Mater

v Českých Budějovicích

Události

Fotogalerie

Videogalerie

Bohoslovci

„Udělám na nich znamení a pošlu je k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit
a neviděli mou slávu. Budou hlásat národům mou slávu.
Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu.
Také z nich si vezmu knězeˮ, praví Hospodin.

                                                                                                                                 Iz 66, 19-21

Mariano
Itálie
Giovanni
Itálie
Stanislav
Česká rep.
Juraj
Slovensko
Davide
Itálie
Edoardo
Itálie
Paolo
Itálie
Paweł
Polsko
Riccardo
Itálie

GALILEA, IZRAEL, Sousoší Ježíše a 12 apoštolů v Domus Galilea na hoře Blahoslavenství, blízko Galilejského moře

Jak nám pomoci

Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater žije výhradně z darů dobrodinců, a tudíž, pokud byste nám chtěli finančně pomoci, můžete nám přispět na níže uvedený bankovní účet. Předem děkujeme! Za naše dobrodince se denně modlíme a pravidelně sloužíme mše svaté.

Účet

282379337/0300

Název účtu

REDEMPTORIS MATER

IBAN

CZ47 0300 0000 0002 8237 9337

BIC (SWIFT)

CEKOCZPP

Adresa banky

ČSOB

Pobočka Lannova třída 11/3

370 01 České Budějovice

Česká republika

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 734 264 113 
zgibiec@gmail.com

Spirituál:
Mgr. Jan Ábel

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2017 Redemptoris Mater České Budějovice