Diecézně-misijní mezinárodní seminář

Redemptoris Mater

České Budějovice

Události

Kněžské svěcení Viktora Jakoviće

Dne 19. června 2021 přijal kněžské svěcení Viktor Jaković. Slavnostní liturgii předsedal českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil.   Zkrácený záznam liturgie svěcení můžete shlédnout zde:

Číst více »

Fotogalerie

Videogalerie

Bohoslovci

„Vložím na ně znamení a vyšlu k národům, které zprávu o mně ještě neslyšely
ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi národy. Přivedou také
ze všech národů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu. Také z nich
si vezmu kněze,ˮ praví Hospodin.

                                                                                                                                                   Iz 66, 19-21

Mariano
Itálie
Giovanni
Itálie
Stanislav
Česká rep.
Juraj
Slovensko
Aaron
Mexiko
Davide
Itálie

GALILEA, IZRAEL, Sousoší Ježíše a 12 apoštolů v Domus Galilea na hoře Blahoslavenství, blízko Galilejského moře

Jak nám pomoci

Diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater žije výhradně z darů dobrodinců, a tudíž, pokud byste nám chtěli finančně pomoci, můžete nám přispět na níže uvedený bankovní účet. Předem děkujeme! Za naše dobrodince se denně modlíme a pravidelně sloužíme mše svaté.

Účet

282379337/0300

Název účtu

REDEMPTORIS MATER

IBAN

CZ47 0300 0000 0002 8237 9337

BIC (SWIFT)

CEKOCZPP

Adresa banky

ČSOB

Pobočka Lannova třída 11/3

370 01 České Budějovice

Česká republika

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 734 264 113
zgibiec@gmail.com

Spirituál:
Bc. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice