Otevření nového formačního roku se dvěma novými bohoslovci

Na konci září začali formaci v našem semináři dva noví bohoslovci. Krátce je představíme:

PAWEŁ PAWEŁCZYK se narodil v roce 1994 v polském městě LODŽ, pochází z křesťanské rodiny, má 3 sourozence. Před 4 lety získal titul inženýra v technickém oboru a poté pracoval v jedné firmě, která se zabývá navrhováním a výrobou strojních dílů. Jeho koníčky jsou turistika a hra na trubku.

RICCARDO CIPOLLONE je původem Ital, konkrétně z města Pescara. Před několika dny oslavil 24 let. Také Riccardo pochází z křesťanské rodiny, a to ještě početnější, má dalších 8 sourozenců. Riccardo má vystudovanou střední uměleckou školu a jeho oblibou je kreslení, je specializován na tvorbu komiksů.

Oba noví bohoslovci již začali studium českého jazyka v intenzivním kurzu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity.

Aktuálně se připravuje na kněžství v semináři 9 bohoslovců, z nichž 7 bude tento formační rok přítomno v semináři. Dva bohoslovci budou v letošním roce na roční pastorační praxi v zahraničí, a to Mariano Zanolli v Santiago de Chile (Chile) a Standa Matyska v Innsbrucku (Rakousko).

Kontakt

Rektor semináře:
ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec
+420 704 061 784
zdenek.gibiec@redemptorismater.cz

Spirituál:
Mgr. Ladislav Proks
+420 731 631 279

Diecézně-misijní mezinárodní seminář
Redemptoris Mater
České Budějovice


© 2019 Redemptoris Mater České Budějovice